Vua lú mật bàn Hội nghị TW7 - Dân Làm Báo

Vua lú mật bàn Hội nghị TW7

Nguyên Anh (Danlambao) - Sau thời gian bàn tới bàn lui, vua Lú quyết định triệu tập hội nghị TW7 nhằm tháo gỡ các vấn đề nổi cộm trong nước. Các ông hoàng bà chúa được lệnh lên kinh, ai nấy cỡi công xa tiến cung hớn hở, người thì xì xầm hỏi ý lẫn nhau về những chương trình sắp biết, kẻ thì móc máy tính cộng của nả thu tô, còn mấy bà hoàng nữ thì a lố a lồ cho quý tử đang du học (hí) bên trời Phú Lang Sa...

Chợt tất cả im bặt khi vua Lú tiến cung.

Sau khi thi lễ các ông hoàng bà chúa ai về chỗ nấy, (vì đã quá quen thuộc ai cũng có biễn để tên vàng rực rỡ), vua Lú nhìn bao quát hết đám cận thần, ngài nhấp một ngụm trà Ô Long thượng hảo hạng xong tằng hắng:

- Hôm nay trẫm cho khai mạc hội nghị TW7, trong đó chương trình nghị sự gồm có những vấn đề quốc thái dân sinh mà bọn dưới bộ bẩm lên:

Bộ Y với quá tải bệnh viện, bộ Giao với vấn đề lạm thu phí, bộ Giáo với sách giáo khoa có cờ nước Lạ, Bộ Quốc với vấn đề hòa hay chiến, bộ Văn với xin kinh phí trả cho Unesco, bộ Ngân với vấn đề bán vàng và hai vấn đề nổi cộm nhức nhối mà bọn dân đen đêm ngày đòi hỏi: Từ bỏ điều 4 Hiến Pháp và đòi đa nguyên đa đảng.

Các khanh hãy mau hiến kế chứ trẫm cảm thấy rối lắm rồi !

Một bà hoàng có tấm thân ục ịt bước ra, mọi người xem lại thì thấy bà hoàng họ Tòng tên húy là Lao:

- Báo cáo quốc vương, ý thần là tại chúng ta dân chủ quá cho nên bọn dân đen mới láo, kể từ hôm nay chúng ta tăng viện phí gấp 10 lần hiện nay thì đố cha bọn dân đen dám... bệnh. Từ đó chúng ta sẽ giải được bài toán quá tải bệnh viện ạ!

Ai nấy xì xào người nào cũng tán thưởng cao kiến của bà hoàng Lao (!)

Vua Lú chưa kịp có ý kiến thì một ông hoàng tiến ra, người này họ Tô tên húy là Rựa hàm ngũ phẩm cơ mật tấu:

- Khải tấu bệ hạ, theo thiển ý của thần cái vụ cờ nước lạ trong sách giáo khoa là chủ trương của ta và anh Lạ, nhưng những lần in ra bị phát hiện cũng đâu có sao, cứ lâu lâu in lộn cờ của ảnh vào, dân tình nó la hoài cũng mệt riết rồi nhàm không ai la nữa thì ta in hàng loạt. Dạ vụ đó thần có nhận phone của anh Tập ảnh nhờ chuyển lời khen của ảnh đến bệ hạ đấy.

Nghe nói vậy vua Lú tươi ngay nét mặt, sửa người ngay ngắn đứng lên quay về phía Bắc thi lễ một lạy.

Chợt một người hùng dũng nhìn là biết con nhà võ bước ra dâng tấu sớ, ai ai cũng quay nhìn. Thì ra đó là ông hoàng họ Phùng tên húy là Nhát tâu:

- Thưa bệ hạ,cái vấn đề hòa hay chiến theo thần nói chỉ cho vui thôi, một mặt ta chi tiền cho mấy con vẹt nó la lên Hoàng Sa Trường Sa là của ta, một mặt ta cho sứ qua thiên triều bẩm báo là của anh Lạ, chúng ta không có lý do gì để làm sứt mẽ tình hĩu nghị đời đời bền vững của hai tiên đế năm xưa ạ!

Vua Lú cùng các ông hoàng bà chúa tươi tỉnh khi nghe ngài Phùng Nhát bẩm báo, mọi hoài nghi về chiến đã hoàn toàn tiêu tan.

Một ông hoàng có hàm ngũ phẩm lên tiếng:

- Vấn đề xin kinh phí trả cho cái đám đi xin công nhận của Unesco theo tôi thấy phải kiểm tra lại, tuy xin danh hiệu là chủ trương của chúng ta nhằm ru ngủ bọn dân đen nhưng sao tui thấy chỗ nào cũng có sâu, từ sâu non cho tới sâu róm, từ sâu nái đến con sâu chúa, nếu chúng ta làm không tốt tránh sao khỏi điều tiếng bọn dân đen dị nghị!

Thì ra đó là quan Thái Phó có họ Trương húy là Tư Sâu:

- Úi zào, vẽ sự, anh cứ nói nước chúng ta nhiều sâu chứ từ hôm đó đến giờ anh có bắt được con nào đâu!

Ông hoàng họ Phạm tên húy là Nghị Gật lên tiếng, cả khán phòng vổ tay rần rần làm quan Thái phó quê quá lủi thủi bước về chỗ của mình!

Một ông hoàng tiến ra dâng tấu sớ, ngài có hàm ngũ phẩm hộ Đinh tên Truyền (húy là Đinh tuyên Truyền):

- Vụ bán vàng thần đã sai bọn tay chân thân tín dập đám nhà báo dám lên tiếng rồi, dù bọn chúng cũng là vẹt chúng ta nuôi đi nữa nhưng sai quan điểm là em rút thẻ nhà báo ngay, hơn nữa bên bộ Ngân cũng có văn bản nhờ bộ Côn thì phen này em cho chúng rũ tù cho hết láo!

- Thế còn bọn báo ngoài luồng thì sao? - Vua Lú hỏi

- Dạ, dạ... Cái này bọn em đang... quan tâm... khắc phục, khi nào xong sẽ bẩm báo ngay cho thánh thượng ạ.

Nói rồi ĐinhTruyền len lén rút lui ra sau hàng cho nó lành, ở lâu đức vua nhớ mấy cái báo của bọn dân đen thì khốn (!)

Bỗng từ trong hàng một vị hoàng hàm cửu phẩm hàm khai quốc công thần bước ra dâng tấu sớ, ai nấy nhìn lại thì thấy là ông hoàng họ Nguyễn húy là Hói:

- Theo thần việc từ bỏ điều 4 HP là không khả thi, vì khi đó nếu chúng ta có đảng phái đối lập tất nhiên cả họ chúng ta về vườn, biết lấy gì ăn, làm gì để sống?

Vua Lú nghe xong phán:

- Chúng ta cần tổ chức cho người dân học tập bà hoàng Dzoan, chỉ cho mọi người thấy dân chủ nước chúng ta hơn bọn tư bản giãy chết chán vạn lần, lúc đó thì không ai còn dám chống đối nữa đâu!

Một quan hàm bát phẩm bước ra, ngài họ Nguyễn tên húy là Ếch đương chức thừa tướng của triều đình phát biểu bổ xung:

- Ta cứ nói cho phản biện, hùng biện, ngụy biện cho nó vui thôi, cho thế giới thấy nước chúng ta cũng có dân chủ chứ không phải độc tài, mặt khác ta sai đám côn an đầu trâu mặt ngựa theo dõi, bắt về phang cho một trận là chúng sợ ngay chứ gì, còn thằng nào cứng đầu quá thì cứ... chích điện cho nó chết rồi cứ vu cho nó tự tử trong đồn côn an là xong, khó gì chứ!

Vua Lú băn khoăn:

- Thế cái bọn đế quốc nó cấm vận chúng ta thì sao?

Quan thừa tướng tâu:

- Thánh thượng chớ có lo, của nả chúng ta làm quan ăn 10 đời còn chưa hết, chỉ nội bán mấy khu tài nguyên thiên nhiên cho anh Lạ thì ngọc ngà châu báu gì chúng ta không có, cấm vận thì bọn dân đen nó chết chứ chúng ta làm sao mà chết được cơ chứ!

Các ông hoàng bà chúa hoan hô cao kiến của quan Thừa tướng nhiệt liệt làm ngài phỗng mủi to như trái cà chua, vua tôi hân hoan chuấn bị tiến ra hội trường liên hoan bù lại lượng chất xám đã bỏ ra nghị sự.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo